Door wie

De organisatie van dit congres is in handen van de Associatie voor Jeugd, samen met haar partners. Een programmagroep van professionals en communicatiespecialisten van organisaties uit de diverse sectoren zijn samen met een eventmanager verantwoordelijk voor de organisatie van het event. De betrokken organisaties zijn Garage 2020, GGD GHOR, NCJ, CJG Rijnmond, NJI, Actiz, Cardea en GGD Hollands Noorden.

Om het event financieel mogelijk te maken, hebben veel organisaties binnen het jeugddomein een bijdrage gedaan. Daar zijn we heel blij mee! Daarnaast is Samen Toekomst mogelijk gemaakt door Avinty, Jouw Omgeving, en Topicus, Kroek & Partners Tenzinger en het ministerie van VWS. Lees hieronder wat deze organisaties doen en waarom ze Samen Toekomst Maken belangrijk vinden.

Avinty
Hoe blijven we zorgen voor de jeugd in de toekomst? En hoe zorgen we dat de zorg met de jeugd blijft meegroeien? Dit kan alleen door samen de manier waarop we zorg bieden te innoveren. Avinty brengt zorgprofessionals en softwareleveranciers samen om in co-creatie te werken aan een optimaal zorgecosysteem waarin de client centraal staat. Het slim integreren van systemen van eHealth, EPD’s en ECD’s brengt cliënten laagdrempeliger in contact met behandelaren en zet hiermee de client in regie van zijn eigen behandeling. Zo vernieuwen we samen met u het zorglandschap. Want iedereen verdient de beste zorg. Onlangs is ook Jouw Omgeving tot Avinty toegetreden. Zo brengen we de veilige online omgeving van de cliënt nog dichter bij de behandelwereld van de zorgprofessional.

Jouw Omgeving
Jouw zorg, op jouw moment, op jouw plek. Jouw Omgeving, onderdeel van Avinty, is de online toegangspoort voor de cliënt waar alle zorginformatie bij elkaar staat en waar je zelf of samen met anderen kunt werken aan doelen. Niet alleen inzage dus, maar zelf actief aan de bal. Lees en schrijf rapportages, communiceer veilig met gezinsleden, je netwerk en zorgverleners en maak gebruik van de e-health modules en digitale instrumenten die je traject ondersteunen. De inrichting van Jouw Omgeving maakt inzichtelijk waar je staat in je traject, wat je al bereikt hebt en welke stappen er nog te zetten zijn. Dat geeft grip en vertrouwen.

Jouw Omgeving heeft in samenwerking met de grootste jeugd-ggz organisaties in Nederland een serie blended behandelmodules en – instrumenten ontwikkeld. In samenwerking met Reik (Alliade) is de Krachtenwijzer ontwikkeld, een interactieve, toegankelijke tool waarmee op basis van criteria uit de ZRM en ZRJ (NJI) een adequaat beeld gegeven wordt van de actuele zelf- en samenredzaamheid op de belangrijkste levensgebieden.

Werken met Jouw Omgeving bevordert de gelijkwaardigheid en samenwerking tussen cliënt, netwerk en zorgverleners en geeft de cliënt invloed en regie op het verloop van de behandeling. Jouw Omgeving levert een totaaloplossing met ECD CARE4, waarmee professionals en cliënten in het jeugddomein kunnen samenwerken in één geintegreerd systeem. Daarnaast koppelt Jouw Omgeving op alle gangbare ECD’s.

Topicus
Topicus wil een bijdrage leveren aan het levensgeluk van ieder gezin. Want gelukkige gezinnen vormen samen een gelukkige samenleving. Wij creëren daarom vernieuwde softwareplatformen samen met partners, gebruikers en burgers. Onze softwareplatformen bevorderen de samenwerking tussen de gemeente en de jeugdgezondheidszorg. Want dat is waar het om draait; om samenwerking.

Zo biedt ons platform Gidso inzicht in zorgvragen van burgers. Het helpt bovendien prioriteren, faciliteert optimale samenwerking tussen gemeente, professionals en burgers en het zorgt voor efficiënte administratie en verantwoording. Ons digitale jeugddossier KD+ met haar ouderportaal Mijn Kinddossier sluiten hier naadloos op aan. Zo leveren wij IT met impact.

Tenzinger

In de jeugdzorg is Tenzinger een bepalende speler bij het verslimmen van de zorg. De zorg in het sociaal domein staat voor enorme uitdagingen: stijgende zorgvraag, stijgende kosten, toenemend gebrek aan personeel en wet- en regelgeving. Tegelijk bieden nieuwe technologische mogelijkheden kansen om de jeugdzorg beter en effectiever te maken. Met onze cloud-gebaseerde ECD's, portalen, apps en dienstverlening digitaliseren we zorg- en administratieve processen. Met als uiteindelijk doel de enorme uitdagingen aan te pakken. Tijdsbesparing voor zorgverleners door spraak gestuurd te rapporteren in een app, vroeg signalering te kunnen herkennen met behulp van themaherkenning en kinderen, jongeren en (pleeg)ouders betrekken via portalen en e-health. Zo geven we de zorg een toekomst met zorgprofessionals die kunnen doen waar ze het allerbest in zijn. En cliënten en betrokkenen die de zorg ervaren die ze verdienen.